fbpx
Logo

Lehte laaditakse, palun oodake...

search
ViralHelp

Viral Help platvormiga töötamise tingimused

 1. Veebileht ja sellega seotud suhtlusvõrgustike lehed pakuvad kõigile ausaile kasutajaile ligipääsuvõimalust informatsioonile aktuaalsetel teemadel konsultatsioonide, näidisdokumentide, allkirjastatud avalduste, kaebuste, pretensioonide, korralduste ja muude dokumentide näol. 
 2. Külastaja poolt veebilehele minek tähendab, et ta tingimusteta nõustub kasutajatingimustega.
 3. Veebilehe võrguühenduses või võrguühenduseta teenuste kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel ja oma nime all, kui pole konkreetselt märgitud teisiti.
 4. Владелец сайта : компания Zestylawyer SARL-s, зарегистрированная под номером B243718 в Великом Герцогстве Люксембург.
 5. Omanik teeb kõik endast oleneva, et veebilehel avaldatav teave oleks tõene, asjakohane ja praktiline ja Omanik keeldub vastutamast veebilehe kasutamise tulemuste või kasutamise protsessi eest..
 6. Mistahes materjalide jagamisel on veebilehe viide kohustuslik.
 7. Mõnede veebilehe teenuste kasutamisel peate Omanikule või tema vastutavale töötajale esitama volituse teie huvide esindamiseks riigiasutustes.
 8. Teie ainuisikuliselt vastutate andmete, mis sisestate veebilehe teenuste kasutamisel, õigsuse ja täpsuse eest.
 9. Vajaduse korral volitate veebilehe Omanikku avaldama teie kaebuse, avalduse või muu pöördumise sisu kõigile nähtavana, ilma teie isikuandmeid täpsustamata, et jälgida teie kaebuse, taotluse või muu pöördumise läbivaatamise olekut asutuses. Neil puhkudel kasutatakse veeebilehel ainult teie nime esitähti.
 10. Te lubate veebilehel e-posti aadressi või tavaposti kaudu vastu võtta ja töödelda vastuseid ametiasutustelt teie kaebustele, avaldustele või muule pöördumisele. Kui soovite saada vastust ka oma e-posti aadressile, peate seda märkima oma pöördumises.
 11. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekib vaidlusi, olete kohustatud teavitama sellest veebilehe Omanikku e-posti aadressil [email protected] 
 12. Lahendamata vaidlused lahendab ADR ja ainus pädev kohtupidamine on arbitraaž Singapuris. Samal ajal on pooled kohustatud võrdselt ette tasuma sõltumatu vahekohtuniku teenuste maksumuse, mille ülempiir on 1500 eurot. Veebilehe Omanik määrab Singapurist sobiva sõltumatu vahekohtuniku.
 13. Käesolevad reeglid jõustuvad 25.03.2021 ja kehtivad kuni tühistamiseni. Omanik jätab endale õiguse neid reegleid muuta vastaval veebilehel avaldatava kahepäevase etteteatamisega uute reeglite jõustumise kohta.
 14. Kaartide vormistamist ja väljaandmist teostab MTÜ Estonian Legal Alliance (registrikood 80598170). Teilt saadud vahendeid kasutatakse muude juristide konsultatsioonide maksmiseks ning meiega ühendust võtnud ja kaitset vajavate inimeste ja ettevõtete abistamiseks. Saate toetada neid, tehes annetuse nende heaks kontole EE854204278619602805, mille eest oleme tänulikud.

etET