fbpx
Logo

Lehte laaditakse, palun oodake...

search
ViralHelp

Viral Help platvormiga töötamise tingimused

 1. Veebileht ja sellega seotud suhtlusvõrgustike lehed pakuvad kõigile ausaile kasutajaile ligipääsuvõimalust informatsioonile aktuaalsetel teemadel konsultatsioonide, näidisdokumentide, allkirjastatud avalduste, kaebuste, pretensioonide, korralduste ja muude dokumentide näol. 
 2. Külastaja poolt veebilehele minek tähendab, et ta tingimusteta nõustub kasutajatingimustega.
 3. Veebilehe võrguühenduses või võrguühenduseta teenuste kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel ja oma nime all, kui pole konkreetselt märgitud teisiti.
 4. Veebilehe omanik : Zestylawyer SARL-s, registreeritud Luksemburgi Suurhertsogiriigis numbri B243718 all.
 5. Omanik teeb kõik endast oleneva, et veebilehel avaldatav teave oleks tõene, asjakohane ja praktiline ja Omanik keeldub vastutamast veebilehe kasutamise tulemuste või kasutamise protsessi eest..
 6. Mistahes materjalide jagamisel on veebilehe viide kohustuslik.
 7. Mõnede veebilehe teenuste kasutamisel peate Omanikule või tema vastutavale töötajale esitama volituse teie huvide esindamiseks riigiasutustes.
 8. Teie ainuisikuliselt vastutate andmete, mis sisestate veebilehe teenuste kasutamisel, õigsuse ja täpsuse eest.
 9. Vajaduse korral lubate veebisaidi omanikul avaldada teie kaebuse, taotluse või muu taotluse sisu avalikult veebisaidil, ilma teie isikut tuvastamata, et jälgida teie kaebuse, taotluse või muu taotluse menetlemise seisu ametiasutuse poolt. Sellel eesmärgil võib veebisaidil kasutada ainult teie initsiaale.
 10. Te lubate veebilehel e-posti aadressi või tavaposti kaudu vastu võtta ja töödelda vastuseid ametiasutustelt teie kaebustele, avaldustele või muule pöördumisele. Kui soovite saada vastust ka oma e-posti aadressile, peate seda märkima oma pöördumises.
 11. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekib vaidlusi, olete kohustatud teavitama sellest veebilehe Omanikku e-posti aadressil [email protected] 
 12. Lahendamatuid vaidlusi lahendatakse vaidluste kohtuvälise lahendamise teel ja ainsaks pädevaks kohtualluvuseks tunnistatakse Singapuri vahekohus. Sellisel juhul on pooled kohustatud tasuma sõltumatu vahekohtuniku kulud võrdselt ette, mis on piiratud 1500 euroga. Veebisaidi omanik määrab Singapuris sobiva sõltumatu vahekohtuniku.
 13. Käesolevad reeglid jõustuvad 25.03.2021 ja kehtivad kuni tühistamiseni. Omanik jätab endale õiguse neid reegleid muuta vastaval veebilehel avaldatava kahepäevase etteteatamisega uute reeglite jõustumise kohta.
 14. Kaartide vormistamist ja väljaandmist teostab MTÜ Estonian Legal Alliance (registrikood 80598170). Teilt saadud vahendeid kasutatakse muude juristide konsultatsioonide maksmiseks ning meiega ühendust võtnud ja kaitset vajavate inimeste ja ettevõtete abistamiseks. Saate toetada neid, tehes annetuse nende heaks kontole EE854204278619602805, mille eest oleme tänulikud.

 15. Partnerlusprojekt https://wr1.life/en/press-release/

etET