fbpx
Logo

Lehte laaditakse, palun oodake...

search
ViralHelp

Viral Help platvormiga töötamise tingimused

 1. Veebileht ja sellega seotud suhtlusvõrgustike lehed pakuvad kõigile ausaile kasutajaile ligipääsuvõimalust informatsioonile aktuaalsetel teemadel konsultatsioonide, näidisdokumentide, allkirjastatud avalduste, kaebuste, pretensioonide, korralduste ja muude dokumentide näol. 
 2. Külastaja poolt veebilehele minek tähendab, et ta tingimusteta nõustub kasutajatingimustega.
 3. Veebilehe võrguühenduses või võrguühenduseta teenuste kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel ja oma nime all, kui pole konkreetselt märgitud teisiti.
 4. Владелец сайта : компания Zestylawyer SARL-s, зарегистрированная под номером B243718 в Великом Герцогстве Люксембург.
 5. Omanik teeb kõik endast oleneva, et veebilehel avaldatav teave oleks tõene, asjakohane ja praktiline ja Omanik keeldub vastutamast veebilehe kasutamise tulemuste või kasutamise protsessi eest..
 6. Mistahes materjalide jagamisel on veebilehe viide kohustuslik.
 7. Mõnede veebilehe teenuste kasutamisel peate Omanikule või tema vastutavale töötajale esitama volituse teie huvide esindamiseks riigiasutustes.
 8. Teie ainuisikuliselt vastutate andmete, mis sisestate veebilehe teenuste kasutamisel, õigsuse ja täpsuse eest.
 9. Где это применимо, вы уполномочиваете Владельца сайта опубликовать содержимое вашей жалобы, заявления или другого обращения в открытом доступе на сайте без указания ваших личных данных, с целью отслеживания статуса рассмотрения  вашей жалобы, заявления или другого обращения органом власти. Для этих целей на сайте могут быть использованы только ваши инициалы.
 10. Te lubate veebilehel e-posti aadressi või tavaposti kaudu vastu võtta ja töödelda vastuseid ametiasutustelt teie kaebustele, avaldustele või muule pöördumisele. Kui soovite saada vastust ka oma e-posti aadressile, peate seda märkima oma pöördumises.
 11. Kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekib vaidlusi, olete kohustatud teavitama sellest veebilehe Omanikku e-posti aadressil [email protected] 
 12. Неразрешимые споры решаются путем ADR, а единственной компетентной юрисдикцией признается  Арбитраж в г. Сингапур. При этом стороны обязаны поровну предоплатить стоимость услуг независимого арбитра, которая ограничена суммой в 1500 евро. Владелец сайта самостоятельно назначит соответствующего независимого арбитра в Сингапуре.
 13. Käesolevad reeglid jõustuvad 25.03.2021 ja kehtivad kuni tühistamiseni. Omanik jätab endale õiguse neid reegleid muuta vastaval veebilehel avaldatava kahepäevase etteteatamisega uute reeglite jõustumise kohta.
 14. Kaartide vormistamist ja väljaandmist teostab MTÜ Estonian Legal Alliance (registrikood 80598170). Teilt saadud vahendeid kasutatakse muude juristide konsultatsioonide maksmiseks ning meiega ühendust võtnud ja kaitset vajavate inimeste ja ettevõtete abistamiseks. Saate toetada neid, tehes annetuse nende heaks kontole EE854204278619602805, mille eest oleme tänulikud.

 15. Партнерский проект https://wr1.life/en/press-release/

etET