fbpx
Logo

Lehte laaditakse, palun oodake...

Millised on teie õigused kinnipidamisel

Muidugi on parem, kui teid ei peeta kinni. Kuid kui see juhtub, tuleb arvestada järgmisega.

Politseivormis politseiametnik on kohustatud esitama ametitõendi,kuid üksnes teie nõudmisel (politsei ja piirivalveseaduse (PPVS) § 371 lg 5 kohaselt).

Kui olete viidud politseijaoskonda isiku tuvastamiseks peab politsei teid tagasi viima teie lähte- või elukohta. 

Haldusrikkumise puudumisel on politseil õigus teid kinni pidada kuni kolmeks tunniks alates kinnipidamise hetkest.

Mida teha, kui politsei tuleb juurde ja palub dokumentide esitamist

Soovitame tungivalt dokumente näidata. Teil ei õnnestu kohapeal tõestada, et dokumentide nõudmine võib olla ebaseaduslik. Niipea kui olete dokumendid esitanud, on teil õigus küsida, mis eesmärgil dokumentide esitamist nõuti.

Mida saab politsei teha, kui ta on teie isikut tuvastanud?

Kui politseil ei ole teie vastu kaebusi, peaks suhtlus politseiga sellega lõppema. Teile võidakse saata kutse ülekuulamiseks. Sellisel juhul kirjutage meie veebilehele. Töötame selliste juhtumitega ja koostame üldised juhised.

Mis juhtub, kui te ei esita enda dokumenti või ei ütle enda nime

Kui te ei esita politsei nõudmisel dokumenti, on politsei õigus toimetada teid jaoskonda isiku tuvastamiseks. Haldusrikkumiste puudumisel on politseil õigus teid kinni pidada kuni kolm tundi, seejuures on politsei kohustatud teid viima kas koju või tagasi kinnipidamiskohta.

Kui teie isik on tuvastatud, võib teid kinni pidada ainult haldusrikkumisega seoses

Kui teie isik on tuvastatud, siis kinnipidamine toimub ainult seoses haldusrikkumisega. Politseiametnik peab teid sellest teavitama. 

Salvestage kõik kaameraga!

Kui alustate suhtlemist politseiga, paluge teistel alustada heliga salvestamist politsei tegevuse jäädvustamiseks. Volituste kuritarvitamise tuvastamisel ja selle tõestamisel on teil õigus esitada kaebus.

Maksimaalne kinnipidamisaeg võib olla kuni 48 tundi, kuid ainult väga konkreetsetel juhtudel

 • proovisite jaoskonnast põgeneda;
 • teie isikut ei ole võimalik kindlaks teha;
 • olete jätkanud rikkumiste toimepanemist;
 • segate toimingute läbiviimist seoses mis tahes rikkumisega (see peab kajastuma kinnipidamise protokollis)

Võimalusel leppige kokku esindajaga

Heaks mõtteks on kindlustada endale eelnevalt esindaja, kui kardate kahtlustuse esitamist väärteos või kuriteos. Kui teid toimetatakse jaoskonda või juba enne seda, saate ja peate võtma ühendust esindajaga, seda ei saa teile politsei keelata.

Teie esindajaks ei pea olema advokaat, vaid ka igaüks, kellel on õigusteaduses omandatud kõrgharidus.

Esindajale on vajalik teha digitaalselt või paberil allkirjastatud volitus, mille võiksite juba eelnevalt koostada.

Politseijaoskonda saabumisel peab teie esindajal olema kaasas kõrgharidust tõendava diplomi koopia.

Kuidas käituda ülekuulamisel?

Ülekuulamine ei saa alata ilma teie esindaja kohalolekuta. Kui vajate ka tõlki, siis ka ilma vandetõlgita, kelle kättesaadavuse peab politsei tagama omal kulul.

Teie esindaja õigused

Kas politsei on kohustatud laskma teie esindajat bussi?

Ei

Kas nad on kohustatud teavitama teie esindatavat sellest, kuhu nad teda viivad?

Jah

Kas teil on õigus suhtlemiseks?

Jah. Politsei on kohustatud teie kinnipidamisel või muu menetlustoimingu tegemisel (näiteks jaoskonda viimine, ülekuulamine) tagama teile võimaluse kaitsjaga ühenduse võtmiseks. 

Kas ülekuulamine haldusasjas esindaja või advokaadi juuresolekuta on lubatud?

Ei

Kas Eesti kodanikul või lihtsalt elanikul on õigus tõlkele enda keelde?

Jah

Kas politseiametnikul on õigus politseibussis või jaoskonnas teostada kodaniku läbivaatus ja millisel alusel?

Jah, aga ainult mõnel juhul. Politsei või muu õiguskaitseorgan võib teid läbi vaadata, sealhulgas teie keha, rõivaid, rõivastes või kehal kantavaid asju, kuid ainult juhul, kui:

 1. on alust arvata, et teil on kaasas asi või aine, mille võib seaduse alusel anda hoiule, arestida või konfiskeerida;
 2. see on vajalik kõrgendatud ohu kindlakstegemiseks, kui asute riigiasutuste tegevuseks olulises hoones või selle vahetus läheduses,
 3. see on vajalik isiku tuvastamiseks;

Как должен проходить обыск/досмотр? – понятые, причина и т. д.? 

Teid võib läbi vaadata teiega samast soost politseinik või meditsiinitöötaja samasoolise ametniku puudumisel. 

Millisel alusel saab teid pikemaks ajaks kinni pidada?

Kauemaks kui 48 tunniks ei saa, väärteoasja puhul peab kohus väljastama vahistamisotsuse 48-tunni jooksul, kuriteomenetluses on piir (vahi alla võtmine või lahkumise keeld) – see tähendab, et meeleavaldustega seoses sellist kinnipidamist ei saa toimuda.

Kui alaealine on kinnipeetud?

Kui kinnipeetud on alaealine või muu piiratud teovõimega isik, on õiguskaitseorgan kohustatud viivitamatult teavitama seaduslikku esindajat kinnipidamisest. Sellise isik peab keelduma igasugustest järgnevatest toimingutest, kui kaitsjat ei ole määratud.

Mis toimub politseis

-teie toimikus on vähemalt kaks dokumenti – protokolli. Üks seoses väärteo asjaga ja teine teie ülekuulamise protokoll. Esimest dokumenti koostab tavaliselt politseinik, kes teostas kinnipidamise, teise – uurija. Teid palutakse allkirjastada mõlemad dokumendid.

Kui te kavatsete tulevikus võimaliku trahvi vaidlustada (milles me teid hea meelega aitame), siis on mõttekas käituda ennatlikult.

On vaja:

 • öelda vähemalt, et te ei nõustu esitatud süüdistustega ja seadust rikkunud ei ole
 • märkida, et vahejuhtumil ei olnud ühtegi tunnistajat (või kui olid, siis märkida, kes nad on; seetõttu on parem enne vahistamist liikuda kahekesi ja teada eelnevalt üksteise andmeid ja nimesid).
 • märkida kõik politseiametnike poolt kinnipidamisel tehtud puudused, hooletus ja ebaviisakus, näiteks, et politseiametnik ei tutvustanud ennast, ei esitanud teie nõudmisel ametitõendit, kasutas jõudu, kuigi te ei osutanud vastupanu, teid vaadati läbi ebaseaduslikult, kohustati alusetult lahti riietuma jne.

Suurema meelerahu saavutamiseks võite sõna rikkumine ja rikkuja panna jutumärkidesse.

Ülekuulamisprotokollis on vaja märkida ka kõik juhtumi asjaolud, tunnistajad, kõik politseametnike toimepandud rikkumised, kõik sündmuste ahelat selgitavad faktid. 

Võtke aega protokolli allkirjastamiseks, kuni olete sellega oma keeles üksikasjalikult tutvunud. Mõelge, millised asjaolud vajavad märkimist, milliseid üksikasju võisite unustada.

Pärast mõttega lugemist allkirjastage ülekuulamisprotokoll ja küsige selle koopiat politsei templiga.

Mõned üldised soovitused

 • keegi pole kohustatud enda vastu ütlusi andma ja võib keelduda küsimustele vastamast, kuid siis on raskendatud võimaliku karistuse vaidlustamine kohtus
 • valige endale juba eelnevalt advokaat
 • vajadusel nõudke akrediteeritud tõlki. Ilma temata ei saa ülekuulamist alustada. 
 • käituge politseiga alati adekvaatselt, lugupidavalt, viisakalt ja kindlasti agressioonita – sest see on seadusega karistatav. 

Laske politseil teha enda tööd, läbi viia menetlust, mida ei saa peatada. Ülekuulamine jaoskonnas ei ole midagi hirmutavat. 

Vaevalt teid vahistatakse – pigem peetakse kinni ülekuulamiseks. See viiakse kiiresti läbi. 

Kui tahate nõu, kirjutage lehele Viral Help või Aleksei Bogdanovile Facebook’i või WhatsApp’i kaudu. Temaga saab otse ühendust võtta lehel https://Zestylawyer.com.

Rahu ja jõudu kõikidele!

etET