fbpx
Logo

Lehte laaditakse, palun oodake...

search
ViralHelp

Avaldus Riigikogu liikmetele

Lähiajal ( istungi täpne kuupäev pole veel teada) arutavad parlamendiliikmed ​Nakkushaiguste Ennetamise ja Tõrje Seadusse (NETS) kavandatud muudatusi.​ Kui te pole nõus nende muudatustega 347 SE, siis pakume teile võimalust väljendada Riigikogu liikmetele oma rahulolematust selle seaduse uute sätete üle.

Need muudatused laiendavad märkimisväärselt politsei volitusi. Mistahes lahkarvamust valitsuse meetmete (maskikandmine, distantsi ja karantiini hoidmine, viiruse testimine jm.) suhtes plaanitakse hakata lugema õigusrikkumiseks ja tahetakse muuta seadusega karistatavaks. NETSi muudatused, mida Riigikogu tahab heaks kiita, kujutavad endast seaduslikku alust politsei kohtuväliste volituste laiendamiseks. Politsei- ja Piirivalveametist saab väärtegude kohtuväline menetleja.

See tähendab et:

  1. teid võidakse igal ajal küsitleda ning nõuda dokumente. Nende puudumise eest võidakse teid karistada;
  2. teid võidakse mistahes põhjusel kinni pidada ülekuulamiseks;
  3. teile võidakse keelata avalikus kohas viibimine;
  4. teie kodu võidakse igal ajal ja mistahes põhjusel läbi otsida;
  5. Haiguse kahtluse põhjal võidakse teid kinni pidada ja sunniviisiliselt isoleerida.
  6. Teid võidakse sundida läbima ravi.

Politseil hakkab olema õigus trahvida teid, kui olete maskita, ei järgi distantsi, ei järgi Terviseameti nõudeid ja korraldusi. Seadusemuudatus annab loa trahvida kõiki rikkujaid summades 800 eurost (üksikisikud) 32 000 euroni (juriidilised isikud).

Oleme loonud teile võimaluse väljendada oma erimeelsust, täites selle avalduse (vt. allpool).

Teile jääb selle täitmine ja allkirjastamine. See saadetakse automaatselt kõigile Riigikogu liikmetele eraldi ja parlamendikomisjonile.

Selle dokumendi allkirjastamisega nõustute isikuandmete töötlemisega vastavalt käesolevale leppele.

Kogutud allkirjade arv

6864

Kerige dokumendi lõpuni. Seal on allkirja nupud.

 

 

etET